cv2

Ann-Katrin Blomberg Lennartsson

Bildlärare i Stockholm i över 20 år

på barnskötarutbildning inom kommunala vuxenutbildningen,  på grundskola, gymnasium, kursverksamhet och senast på universitet

Reseledare till Kina ett tjugotal gånger

(på Strindbergs tid - som statist)

Kortare kurser

Konstfack: Foto, film och TV, 5p

Konstpedagogik, 10p

Konstfack: utvärdering, bedömning, betygssättning, 3p

Kurs i existentiell psykologi och terapi, motsv . 10 p, på Psykoterapisällskapet i Sth AB

-----------------------------------------------------------------

Utbildning

ABF:s konstskola ett år

Universitetsstudier vid Stockholms universitet:

ett betyg i konstvetenskap (20p)

Tre betyg i kinesiska (60p)

teckningslärarinstitutet, teckningslärarexamen 1977 (120p) 

Fyra års studier på Konstfack:

Folkuniversitetet Uppsala, ( motsvarande 60 p)

Två års studier på Bildterapeututbildning,

Anställningar

Arbetade  2002-2003 två år som lärare i måleri vid Folkuniversitetets bildterapeututbildning i Uppsala

Varit bosatt och arbetat i Kina på 70-talet och har vissa kunskaper i mandarin.

Arbetar sedan 2002 med individuell bildterapi/samtalsterapi och som konsult med bild i öppen grupp på behandlingshem. Även verksam som konstnär med eget måleri och med illustrationer.


2009-2013 anställd som vikarierande adjunkt i bild  på Stockholms universitet

Lärare i svenska på högskola i Peking två år 1973-1975

Arbetar även som bildterapeut - utifrån ett existentiellt synsätt.

Just nu arbetar jag  med databearbetade  tecknade illustrationer och grafik samt med  måleri i akryl och olja, vid tillfälle som gåramålare eller statist.

2004: En separatutställning på Galleri Vättern, Askersund, en på Galleri Nytorget 13, Stockholm

2006: deltagit i VGG:s gemensamma utställning, samt haft två separatutställningar och medutställare i en. se aktuellt

2007: deltagit i Konsthallens (Köpmanbrinken2) vårsalong och VGG:s utställning på Galleri Nytorget 13. se aktuellt

Sedan år 2000 fem egna utställningar

artiklar   om bildterapi  på www.akbild.se

om mitt gåramåleri på www.garamalarna.se

om bildterapimottagningen på www.bildterapeuterna.se

privat

x

xx

--

copyright Ann-Katrin B Lennartsson/BUS webmaster: ann-katrin