tusch

copyright Ann-Katrin B Lennartsson/BUS webmaster: ann-katrin

Ann-Katrin Blomberg Lennartsson

om bildterapi www.akbild.se

 om gåramålare  www.garamalarna.se

webmaster: ann-katrin 0733842574

Sankt Göran och draken kommande utställninga

målar i

 lja och .

 m

ålari

 illus

        olja

ationer mm. Jag är även bildterapeut.Min sida om bildterapi akbild.se finns på egen plats.