process3

copyright Ann-Katrin B Lennartsson/BUS webmaster: ann-katrin

Ann-Katrin Blomberg Lennartsson 

xx                  

Jag har lite problem med högerhanden. Det blir inte något målat

g

xxxxxxxx,

målar i

 lja och .