gorillautställningen

copyright Ann-Katrin B Lennartsson/BUS webmaster: ann-katrin

ng-illustr

bilder från gorillautställningen

17-27 mars 2007

ett fotoalbum där gorillan själv berättar om sitt liv - fungerar också som katalog till utställningen

g

a

l

foto och copyright Ann-Katrin B Lennartsson/BUS  

l

 ga

r  

foto ovan: Christina Werne-Norrman

ation 

r

e

i