process1

copyright Ann-Katrin B Lennartsson/BUS webmaster: ann-katrin

en bildprocess som startade 14 december 2004 (och fortfarande pågår........?) bildstorlek 1,5 x 2,3m

1

  9

17

25

2

l

10

18

26

3

11

19

27

4

12

20

28

5

13

21

29

6

14

22

30

7

15

23

31

33

34

35

36

bild 36 från

 31 maj 2006

blev kanske "herre på täppan"

Utgångspunkt var 2004 olika stadier i en stretchingrörelse

I juni hängde målningen ute på galleri Vättern i Askersund vid vackert väder.

8

">

16

24

32

37

beskuren till 1,5x2m

 21 sept 06